Rajat on rakkautta


Nuori tarvitsee aikuisen aikaa ja tukea

Akkia auttaa,
kun nuori tarvitsee apua

Kun arki alkaa olla nuorelle liian rankkaa kestettäväksi, me autamme. Tuemme nuorta saamaan elämänsä jälleen oikeille raiteille tarjoamalla hänelle mm. omaohjaajan rinnalleen kulkemaan. Avohuollon palvelut, tukihenkilötoiminta, perhetyö, jälkihuolto, mahdolliset mietintäjaksot, päihdetyö ja seksuaalineuvonta kuuluvat osaamisalaamme. Ammattilaisemme päivystävät ympäri vuorokauden.