– Perhettä unohtamatta,
vain läsnäolo on aikaa

– Leena –

Perhetyö –
työkaluja arjen hallintaan

Perhe on kokonaisuus, jossa yhden jäsenen pahoinvointi vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. Tarjoamme apua kriisin keskelle ajautuneille perheille kokonaisvaltaisesti kaikki perheenjäsenet huomioiden sekä vanhempia kuunnellen ja kunnioittaen. Etsimme yhdessä ratkaisuja tai toimintamalleja ongelmakohtiin sekä työkaluja arjen hallintaan. Kalliita huostaanottoja pyrimme välttämään viimeiseen asti.

PERHETYÖ PÄHKINÄNKUORESSA:

Tavoitteet: perheen itsenäinen selviäminen • jokaiselle perheelle räätälöidään omat tavoitteet • voimavarojen löytäminen ja käyttöönotto • perheen hyvinvoinnin vahvistaminen ja edistäminen

Menetelmät: kotikäynnit, myös virka-ajan ulkopuolella • tukiviikonloput • keskustelu ja puheeksiottaminen • yhteistyö verkostojen kanssa • perheenjäsenten yksilöllinen tukeminen • perheen sisäisen vuorovaikutuksen • arvioiminen, havainnointi ja tukeminen • konkreettinen ohjaus

Iloa ja onnea arkeen