– Aina ei ole tarpeen
ottaa suuria harppauksia,
pienetkin askeleet vievät eteenpäin.

Tukihenkilö toimii nuoren omaohjaajana

Kun nuori kaipaa tukea, turvallista ulkopuolista aikuista rinnalleen kulkemaan, tarjoamme tukihenkilö-palvelua. Tukihenkilö toimii nuoren omaohjaajana tukien nuorta koulunkäynnissä, harrastuksissa ja sosiaalisissa suhteissa. Omaohjaaja tavoittelee aina nuoren etua ja pitää huolen että nuori tulee kuulluksi. Tapaamiset räätälöidään nuoren tarpeen mukaan.