– Aina ei ole tarpeen
ottaa suuria harppauksia,
pienetkin askeleet vievät eteenpäin.

Tukihenkilö toimii nuoren omaohjaajana

Kun nuori kaipaa tukea, turvallista ulkopuolista aikuista rinnalleen kulkemaan, tarjoamme tukihenkilö-palvelua. Tukihenkilö toimii nuoren omaohjaajana tukien nuorta koulunkäynnissä, harrastuksissa ja sosiaalisissa suhteissa. Omaohjaaja tavoittelee aina nuoren etua ja pitää huolen että nuori tulee kuulluksi. Tapaamiset räätälöidään nuoren tarpeen mukaan.


Päivystyspuhelin: 
✆ 045 260 7539

Akkia Oy

PL 123

96101 Rovaniemi

Markku Heikkinen

Puh. 045 260 7538

markku.heikkinen@akkia.fi

Juho Joona

Puh. 050 532 1873

juho.joona@akkia.fi

Jenni Kehus

Puh. 050 5277 118

jenni.kehus@akkia.fi